!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Historik

Bebyggelsen i skogsområdet bestod från början i huvudsak av sommarbostäder, och de smala grusvägarna fyllde dåtidens behov, trots att ett organiserat underhåll saknades.

Vår förening bildades i slutet av 60-talet, och omfattade då vägarna "inne i skogen", med Gamleväg som "huvudgata". Efterhand har sommarstugorna ersatts med permanentbostäder, och trafiken inom området har mångdubblats, men de smala vägarna finns kvar, de flesta nu asfalterade.

Birgittavägen och Grandalsvägen byggdes under 60-talet i kommunal regi. Senare tvingade kommunen vår förening att överta ansvaret även för dess gator, vilket skedde under mitten av 90-talet, trots protester.

Idag är vi  en av landets 10 största vägföreningar med ca 895 hushåll.

av PH