!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Underhåll vägar

Det årliga underhållet består i huvudsak av lagning av asfalterade vägar, hyvling av vissa grusvägar, snöröjning, halkbekämpning och i vissa fall sopning därefter. Större asfaltarbeten av större delar av området utföres i intervaller om ca 10 år.

Vi tillämpar Vellinge kommun föreskrifter för kabel och ledningsarbeten. Se föreskrifterna nedan.

Dokument

Föreskrifter_för_kabel-_och_ledningsarbeten_i_allmän_platsmark_2008-02-01_(2).pdf 2009-10-22

Uppdaterad 2010-11-07 av PH