!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Finansiering

Vi erhåller ett årligt kommunalt bidrag som täcker ungefär 3/12-del av kostnaderna!! Resten måste vi alltså själva stå för, som då tas ut i form av årliga avgifter och en nybyggnadsavgift. Avgiftens storlek per andel fastställes genom beslut på föreningens årsmöte. Andelstalen för respektive fastighet varierar beroende på om den är obebyggd, eller bebyggd med fritids-hus eller permanentbostad. För kommersiella fastigheter sättes andelstalet individuellt av Lantmäteriet.
Avgiften debiteras i början av året, och den är alltså enligt lag tvingande precis som en skatt.
En viss del av dessa avgifter avsättes för nämnda framtida större asfaltarbeten.

Från och med 2017 har Vellinge kommun ökat bidragen vilket är positivt, men notera att det inte har inte gjorts på 20 år. Under 2018 kommer det forsätta öka vilket är positivt. Från 2019 sker det ökad ersättning primärt för underhåll av grönområden som vägenföreningen ålagda att sköta.