!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Mötesordning

Årsmöte

Årsmöte hålls vanligen i maj månad och föregås av en kallelse innehållande dagordning och övrig information. Kallelse kommer att ske via elektroniskt media från 2018, och via vatten- och renhållningsfakturan som kommer via Serkon i februari månad.

Allt material till stämman finns under "Dokument" för aktuellt år, och det finns tillgängligt senast 14 dagar innan stämman.

Observera att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan om olägenheter eller andra frågor kan när som helst ställas till någon i styrelsen.


Styrelsemöte

Styrelsemöte hålls vanligen på Postgården i Höllviken, kl 19:00. Vi håller ca 11-12 ordinarie styrelsemöten varje år inklusive årsmöte. På ordinarie styrelsemöte deltager ledamot och suppleant.

 

Stadgar

Vårt arbete styrs av stadgar som beslutades när föreningen bildades.  Våra stadgar finns under fliken "Stadgar".

 

 

Uppdaterad 2017-03-12 av Per