!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Avgifter

Avgifter 2017-2018

 

Andelsavgift: 280 kr/andel

Andelstal

Obebyggd tomt: 0,5

Fritidshus: 1,0

Året runt bostad: 2,0

Flerbostadshus: särskild taxering

Näringsfastigheter: särskild taxering

Andelstalen fastställs av Lantmäterimyndigheten.

 

Nybyggnationsavgift 2018(slitageavgift): är 10 000 kr per byggnation/per fastighet. Särskilda regler gäller vid flerbostadhus.

Faktureras till berörda fastighetsägare vid byggnation.

 

Föreningens BG: 230-5936