!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Dokument 2016

Information till årsstämman kommer löpande från april. Ordinarie stämma/årsmöte är planlagt till den 24 maj kl 19.00. Inbjudan kommer via post.

Årsredovisning 2015

Dagordning 2016

Förslag till intäkts- och kostnadsstater 2017

Revisionsberättelse 2015

Kallelse till ordinarie årstämma 2016

Motion 2016_04_15

Nya stadgar

Årsmöte protokoll 2016

Dokument

Protokoll_årsstämma_2016.pdf 2016-07-06
Årsredovisning_Höllviken nr 5_samfällighetsförening_2015.pdf 2016-04-17
Förvaltningsberättelse_2015.pdf 2016-05-24
Revisionsberättelse_2015.pdf 2016-04-24
Dagordning_årsstämma_2016.pdf 2016-04-24
Motion_2016_04_15.pdf 2016-04-26
Motion_Lennart_Larsson_Birgittavägen2.docx 2016-05-01
Förslag stater 2017.pdf 2016-05-01
Nya stadgar.pdf 2016-05-17
Svar_motion_2016.pdf 2016-05-24