!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Dokument 2017

Materialet till årsmötet 2017 kommer löpande. Se dokument nedan.

 

  1. Årsredovisning 2016
  2. Kallelse 2017
  3. Motion 2017
  4. Svar motion 2017
  5. Dagordning stämman
  6. Förvaltningsberättelse 2016
  7. Revisionsberättelse 2016
  8. Förslag till intäkts- och kostnadsstater 2018
  9. Årsmöteprotokoll 2017-05-16

Dokument

Årsmöteprotokoll_2017_05_16.pdf 2017-06-27
Förslag stater 2018.pdf 2017-04-24
Dagordning_2017.pdf 2017-04-24
Förvaltningsberättelse_år_2016.pdf 2017-04-24
Revisionsberättelse_årsredovisning_2016.pdf 2017-04-24
Årsredovisning_2016.pdf 2017-04-24
Motion_2017.pdf 2017-04-23
Svar_motion_2017.pdf 2017-04-23
Kallelse_2017.pdf 2017-03-12