!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Dokument 2018

Material till stämman den 30 maj kommer löpande. Allt finns tillgängligt senast 14 dagar innan stämman.

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning 2017

Förvaltningsberättelse 2017

Förslag kostnadsstater 2019

Revisionsberättelse 

Fullmakt

Protokoll årsmöte 2018

 

Dokument

Årsmöteprotokoll_2018.pdf 2018-09-28
Förslag stater 2019.pdf 2018-05-15
Dagordning_2018.pdf 2018-05-14
Revisionsberättelse_2017.pdf 2018-05-14
Årsredovisning_2017.pdf 2018-04-29
Förvaltningsberättelse.pdf 2018-04-29
Fullmakt.pdf 2018-04-29
Kallelse_2018.pdf 2018-04-21